Welkom bij B-zig

B-zig ondersteunt en begeleidt mensen in hun zoektocht naar passend werk met een individueel reïntegratietraject. Geen uitzicht op een baan, geen toekomst-perspectief, dat kunnen mensen ervaren als ze werkloos worden.

B-zig ondersteunt de mensen hierbij door samen de arbeidsmarkt te verkennen en op zoek te gaan naar die ene passende baan. Hierbij gebruikmakend van de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen, die deze helaas uit het oog verloren zijn door de huidige situatie.