Re-Integratie

B-zig is op haar best in de individuele bemiddeling. B-zig gelooft dat mensen veel baat hebben bij net even die extra aandacht. Mensen motiveren en stimuleren.

Door het uitblijven van succes ontstaat er vaak faalangst, en dat leidt bij veel mensen tot negatieve energie. Energie die we beter kunnen omzetten naar een positieve blik op hun toekomst, ofwel: de negatieve spiraal omzetten naar een positief beeld van zichzelf, en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Dus kortom: B-zig stimuleert het geloof in eigen kunnen, mogelijkheden en het herstellen van kansen op de arbeidsmarkt. Dit alles draagt bij aan een positief resultaat.

B-zig begint met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om inzicht te krijgen in de beleving van de cliënt. Wat ervaart de cliënt bij werkloosheid en de daarbij behorende sollicitatieactiviteiten.

Rekening houdend met competenties, werkervaring, opleidingen, kwaliteiten en belemmeringen wordt samen met de cliënt een reïntegratieplan opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe de cliënt & B-zig samen het traject vorm gaan geven.

Tijdens het traject kan B-zig de mogelijkheid bieden voor een sollicitatietraining. In deze training krijgt de cliënt ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van een CV. Tevens krijgt de cliënt advies over hoe een werkgever telefonisch benaderd kan worden.

Na akkoord van opdrachtgever voor het trajectplan volgt de bemiddeling waarin we de weg gaan volgen zoals die beschreven is. Er worden heldere afspraken gemaakt met betrekking tot de taakverdeling. Ook de cliënt zal hierin verantwoordelijkheid nemen. Samen met de ondersteuning en begeleiding van de consulent B-zig wordt zo gewerkt aan een optimaal eindresultaat.

Jarenlange ervaring met mensen in verandering heeft B-zig geleerd dat mensen niet graag in de massa opgaan. Juist de persoonlijke aandacht die centraal staat bij een individuele bemiddeling kan het vertrouwen herstellen in de arbeidsmarkt en in zichzelf.

Zo wordt stapsgewijs gezamenlijk naar een positief eindresultaat toegewerkt zodat de balans weer in evenwicht is.